O nas

Smo koncesijska ambulanta v javnem sektorju. Dne 28.1.2021 imamo opredeljenih 1600 pacientov oz. 2054 glavarinskih količnikov. Po pravilih ZZZS mora sprejemati paciente zdravnik, ki ima manj kot 1500 pacientov ali manj kot 1895 glavarinskih količnikov. Ambulanta trenutno ne sprejema več novih pacientov.


Za Vas skrbimo: Nina Lokovšek dr. med., spec. druž. med., Silva Halabarec sms, Barbara Samec dr. med., specializantka družinske medicine, Sabina Lakner dms

Pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic: Igor Gabriel, dr.med., spec.spl. med. (Jezero 1,1352 Preserje,Tel: 01 363 3056)

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je odvetnica Simona Marko